juusoaromaa

Aromaan ryhmäpuheenvuoro valtuustossa 19.5.2014.

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut.

Hyvinkään Vasemmiston valtuustoryhmä tekee kunnallispolitiikkaa siitä lähtökohdasta, että kaupungin peruspalvelut on turvattava ja niitä on myös kehitettävä nykyisten ja 2020 -luvun tarpeiden mukaisesti. Tämän pitäisi olla meille mahdollista, sillä vaikka Euroopan ja kotimaan talous laahaa epäonnistuneen vyönkiristyspolitiikan seurauksena, on Hyvinkää kuitenkin tällä hetkellä voimakkaan kasvun kaupunki, kuten vuoden 2013 huimat väestönkasvulukemat osoittavat. Peruspalveluiden kehittämisessä onkin kyse poliittisesta tahdosta ja poliittisista arvovalinnoista.

Valtuustoryhmässämme ymmärretään toki, mitä tarkoittaa kun taloudessa on vaikeat ajat. Meilläkin kannetaan huolta kaupungin velkaantumisesta ja valtionosuuksien kehityksen suunnasta. Myös kunnallisveron loputon korottaminenkin on hankalaa, sillä kyseessä kuitenkin on, poistojen mukanaan tuomasta lievästä progressiosta huolimatta, tasavero.

Ymmärrämme kuitenkin myös sen, että kuntien velkaantumisen ja talousvaikeuksien retorinen vertaaminen kotitalouksien velkaantumiseen on harhaanjohtavaa, sillä julkinen talous ei koskaan toimi samalla tavalla kuin kotitaloudet toimivat. Jos tällaisia analogioita halutaan kuitenkin väkisin rakennella, on kysyttävä: jos jossain kotitaloudessa joudutaan taloudelliseen kriisiin tai ylivelkaantumisen kierteeseen, kenestä hyvässä perheessä pyritään lähtökohtaisesti pitämään aina eniten huolta?

Eiköhän ole selvää, että huolta pidetään vaikeinakin aikoina niistä, jotka eivät pysty itse itsestään huolehtimaan, eli perheen pienimmistä. Näin ollen taloudellisista vaikeuksista huolimatta meidänkin velvollisuutemme kaupunkina ja sen valtuutettuina on pitää huolta niistä, jotka ovat siihen itse vähiten kykeneväisiä, eli lapsista, vähäosaisista ja vanhuksista.

Tätä taustaa vasten tuntuukin, että tällä hetkellä prioriteetit eivät kaupungin taloudenpidossa ole kunnossa, ainakin jos tarkastelemme tämäniltaisen asialistamme viimeistä kohtaa. Jos kaupunki on valmis investoimaan yhteensä 540000 euroa seuraavan viidentoista vuoden aikajaksolla marginaalisen urheilulajin liikuntapaikan rakentamiseen, on Vasemmiston valtuustoryhmän hyvin vaikea niellä peruspalveluihin kohdistuvia huomattavia leikkaussuunnitelmia, jotka meitä varmasti odottavat. 

Curlinghallin remontti on toki vain yksi, mutta ei suinkaan ainoa kaupugin kaavailemista tai jo toteuttamista "imagonkohotushankkeista", johon veronmaksajien rahaa on käytetty. Vasemmiston valtuustoryhmässä lähdetään kuitenkin siitä ajatuksesta, että toimivat ja laadukkaat peruspalvelut ovat kaupunkilaisten hyvinvoinnin lähtökohta ja näin ollen tehokkainta imagomarkkinointia.

Vasemmiston valtuustoryhmälle myös kaupungin työntekijöiden asema ja hyvinvointi ovat sydäntä lähellä. Haluaisimme kovasti saada tietoa käynnissä olevista YT-neuvotteluista, niistä kun ei luottamushenkilöitä ole kovinkaan aktiivisesti tiedotettu. Toivomme, että irtisanomisiin ja henkilöstövähennyksiin ei kaupungissamme tarvitse mennä, sillä työttömyyden luominen kaupungin omilla toimilla on omiaan talouden taantumistilan ylläpitämiseen. Tarvitsemme lisää työpaikkoja, emme lisää työttömiä.

Työväkemme hyvinvointiin liittyy eräs huhu jolta toivomme, että kaupungin virkajohto katkaisee pikimmiten siivet. Tämän ikävän huhun mukaan esimerkiksi vanhusten kotihoidon henkilökuntaa on kielletty ottamatta yhteyttä kaupungin päätöksentekijöihin ja luottamushenkilöihin heidän työhönsä ja työyhteisöjensä mahdollisiin ongelmiin liittyen jopa varoitusmenettelyjen uhalla Tällaisille jutuille voi toki naureskella ja ohittaa ne olankohautuksella, mutta meillä Vasemmistossa ei ole varaa nauraa niille viesteille, mitä äänestäjiltämme kentältä suoraan kuulemme.

Palatakseni vielä säästöihin: moneen kertaan esiin tuotu seikka on, että nyt kaikki kivet on käännettävä jotta riittävät säästösummat saadaan kasaan. Tämän kriittisen suhtautumisen pitäisi näin ollen koskea myös ostopalveluiden käyttöastetta, sillä useissa Suomen kunnissa säästöjä on saatu aikaiseksi siirtämällä aikaisemmin ostopalveluina tehtyjä töitä kunnan oman palveluotannon piiriin. Määräaikaisten sopimusten uusimisten yhteydessä kun hinnat tuppaavat nousemaan ja kilpailutuksissa hinta ja laatu eivät läheskään aina kohtaa halutulla tavalla.

Silti Hyvinkään kaupungin vuoteen 2017 ulottuvassa palvelustrategiassa esitetään lähinnä ostopalveluiden lisäämistä ja palveluseteleiden laajempaa käyttöönottoa. Esimerkiksi vanhusten jokapäiväisessä hoidossa ostopalveluiden käytön minimimäärä on tarkoitus nostaa peräti 55-60 prosenttiin.

Vasemmisto peräänkuuluttaakin, että palvelustrategian linjaukset kyseenalaistetaan ja kaupungin virkajohdolle, lautakunnille sekä valtuustolle annetaan vapaammat kädet selvittää niitä vaihtoehtoja, joilla palveluiden tuottaminen kaupungin omana työnä tuottaa laadukkaamman ja edullisemman lopputuloksen.

Kiitos.

 

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

Toimituksen poiminnat